Comunitat Terapèutica del Maresme
serveis salut mental | salutmental.cat

Hospitalització d'aguts

Quan el pacient pateix una crisi i es fa difícil romandre en el domicili o quan necessita un tractament més intensiu es pot indicar l´hospitalització en un Servei de pacients aguts.

Habitualment el pacient arriba a l´hospitalització d´aguts provinent del Servei d´Urgències.

Les hospitalitzacions en aquestes circumstàncies tenen com a objectiu reduir la crisi, diagnosticar la causa i fer un tractament adient tenint la possibilitat de recórrer si cal als diferents serveis d´un Hospital General.

Les hospitalitzacions són generalment d'estades curtes, d'aproximadament uns 30 dies, suficients per tractar la crisi i derivar a un tractament ambulatori o bé derivar a altre servei, Hospital de Dia o Hospitalització de Subaguts si requereix continuar hospitalitzat un temps més, una vegada reduïda la situació aguda de la crisis.

En el Maresme les hospitalitzacions d´aguts es realitzen a l'Hospital de Mataró.

Hospital de Mataró
Hospital de Mataró

Hospital de Mataró

Ctra. De Cirera s/n
08304 Mataró
Tel. 93 741 77 00
Fax. 93 741 77 33
www.csdm.es
Coordinador: Dr.Josep Cañete